Security Wire or Wireless

ถามกันมามากนะครับสำหรับปัญหาเรื่องสัญญาณกันขโมยสำหรับบ้าน ถึงวิธีการตัดสินใจเลือกใช้สัญญาณกันขโมย ว่าจะใช้แบบมีสาย หรือว่าไร้สายกันดี เอาเป็นว่า ทั้ง 2 แบบก็มีทั้งข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะสะดวกหรือชอบใจการใช้งานแบบไหนมากกว่ากันครับ

โดยมากแล้วสัญญาณกันขโมยบ้านในยี่ห้อเดียวกัน ผู้ผลิตเดียวกัน รุ่นที่ผลิตขึ้นมาโดยใช้คลื่นวิทยุไร้สายเป็นตัวส่งรายงานผลการตรวจจับ ก็มักจะมีราคาที่สูงกว่ารุ่นที่ผลิตขึ้นมาแบบต้องเดินสายระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับ กับตัวควบคุมระบบ แต่ในบางครั้งความจำเป็นก็ดีความสะดวกก็ดีวมถึงความสวยงามทำให้หลายท่านยินดีที่จะเลือกใช้อุปกรณ์ ไร้สายที่มักจะติดตั้งได้สะดวกรวดเร็วกว่าในกรณีที่บ้านหลังนั้นสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ลองมาดูข้อเปรียบเทียบของระบบทั้ง 2 แบบกันดีไหมครับ

 

แบบเดินสาย

แบบไร้สาย

การติดตั้ง

ต้องเดินสายเชื่อมระหว่างตัวควบคุมระบบกับตัวตรวจจับ

ลดการเดินสายระหว่างตัวควบคุมระบบกับตัวตรวจจับ (แต่อาจมีสายต่อไฟเลี้ยงใกล้ๆ)

การรายงานผลสู่ตัวควบคุม

ใช้สถานะของรีเลย์

ใช้คลื่นวิทยุไร้สาย

ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์

ถูกกว่า

สูงกว่า (ในยี่ห้อเดียวกัน)

ค่าใช้จ่ายในการเดินสาย – ติดตั้ง

สูงกว่า

ต่ำกว่า

ความสวยงามในการเดินสายติดตั้ง ในบ้านที่สร้างเสร็จแล้ว ในบ้านที่กำลังก่อสร้าง

 

 

– อาจเห็นสายเชื่อมตัวควบคุมและตัวตรวจจับ

 

– สามารถฝังท่อร้อยสายในผนังได้

 

 

– ไม่มีสายระหว่างตัวควบคุมและตัวตรวจจับ

 

– สามารถฝังท่อร้อยสายในผนัง

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

ถูกกว่า (ใช้แบตเตอรี่สำรองไฟก้อนเดียว)

สูงกว่า (ใช้จำนวนแบตเตอรี่สำรองมากกว่า)

การใช้งานเปิดปิดระบบ

ใช้ key pad และระบบหน่วงเวลา

ใช้รีโมทไร้สายควบคุม

การยกเว้นการใช้งานในบางโซน

สะดวกกว่า (มีสวิตช์แยกเป็นโซนอิสระ)

ต้องเข้าโปรแกรมเพื่อยกเลิก (ขึ้นกับการออกแบบของแต่ละผู้ผลิต)

เหตุอันอาจทำให้เกิด Alarm ขึ้นเอง

 

ที่ไม่ใช่ความผิดปกติของเซ็นเซอร์

การเสื่อม/ชำรุด/เชื่อมต่อสายไม่แน่นของสายเชื่อมระหว่างตัวควบคุมระบบกับตัวตรวจจับ

การเสื่อมของแบตเตอรี่สำรองไฟในตัวตรวจจับ

ในบางกรณีข้อมูลการเปรียบเทียบในตารางข้างต้นอาจมีข้อปลีกย่อยเป็นกรณีไป  เช่นบ้านที่กำลังก่อสร้างนั้น  เรา สามารถลดข้อด้อยของทั้งระบบแบบเดินสายกับระบบแบบไร้สายลงไปได้ บ้านเรากำลังก่อสร้างอยู่ในช่วงที่ยังไม่ฉาบปูนที่ผนัง และฝ้าเพดานยังไม่ขึ้นโครง (ถือเป็นช่วงที่เหมาะสมหากคิดจะเดินสายสัญญาณกันขโมยเอาไว้ก่อน) เราจะสามารถลดข้อด้อยบางอย่างของการติดตั้งระบบเดินสาย (เช่นการเห็นสายเดินลอยเป็นจำนวนมาก) และของการติดตั้งระบบไร้สาย (สามารถออกแบบให้ใช้ไฟจากจุดติดตั้งตัวควบคุมเหมือนแบบเดินสายเพื่อลดค่าใช้ จ่ายในการบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่) ลงไปได้

ถ้า ไม่นับเริ่องความสวยงามของรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของสินค้าในแต่ละยี่ห้อ อันเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลที่อาจมีความเห็นแตกต่างกันได้แล้ว การที่ท่านจะตัดสินใจเลือกใช้แบบใด ท่านน่าจะลองสำรวจเงื่อนไขต่างๆของท่านเป็นหลักดังนี้

 

  1. บ้านของท่านสร้างเสร็จแล้วหรือไม่ ถ้ากำลังก่อสร้าง (ยังไม่ฉาบปูนที่ผนัง) โอกาสยังเปิดกว้างให้ท่านได้เลือกใช้ได้ทั้ง 2 แบบ แต่ถ้าสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว การติดตั้งแบบไร้สาย น่าจะเป็นทางเลือกที่ทำให้บ้านของท่าน (โดยเฉพาะบ้านที่ฝังสายไฟร้อยท่อไว้ในผนังตั้งแต่ต้น) ยังคงความสวยงามเอาไว้ได้ แต่ถ้าไม่แคร์กับการที่จะต้องเห็นสายเดินลอยบ้าง (ความสวยงามในการเดินสายขึ้นกับฝีมือของช่างติดตั้ง) เช่นกรณีของอาคารพาณิชย์ ก็ยังสามารถเลือกใช้ระบบเดินสายได้อยู่ครับ
  2. ความสะดวกในการใช้งานการเปิดปิดระบบ ระบบเดินสายส่วนใหญ่ มี keypad เป็นปุ่มกดรหัสเพื่อให้สัญญาณหยุดทำงาน และใช้การหน่วงเวลาเพื่อให้เจ้าของบ้านเดินออกจากบ้านหรือเดินเข้ามาปิดระบบ ได้ทันก่อนที่สัญญาณไซเรนจะทำงานดังขึ้น แต่บางท่านก็ชื่นชอบรีโมทควบคุมแบบสัญญาณกันขโมยรถยนต์ของระบบไร้สาย คือยืนอยู่หน้าบ้านเปิดปิดสัญญาณได้เลยโดยไม่ต้องเร่งรีบในการเข้าออกจาก บ้าน
  3. ความจำเป็นในการยกเว้นการใช้งานในบางโซน ในบางผู้ผลิต ระบบไร้สายจะถูกออกแบบมาเพื่อให้เปิดใช้งานได้ 2 แบบ คือเปิดทุกโซนเมื่อไม่มีคนอยู่บ้าน หรือเปิดโดยยกเว้นโซนพิเศษบางโซนที่มีคนอยู่ เมื่อมีคนอยู่บ้าน (ตอนเข้านอน) เท่านั้น หากท่านมีความจำเป็นที่จะต้องการการเปิดปิดแต่ละโซนอย่างอิสระ มักมีเงื่อนไขในการเปิดปิดไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน ระบบแบบเดินสายส่วนใหญ่ จะสามารถกำหนดการเปิดปิดในแต่ละโซนได้อย่างอิสระโดยใชสวิตช์เลือก (ระบบไร้สายบางรายอาจทำได้เหมือนกัน ขึ้นกับการออกแบบผลิตภัณฑ์)

                สำรวจ ดูความต้องการของตัวท่านเอง สามารถตัดสินใจได้แล้วใช่ไหมครับว่าต้องการใช้ระบบแบบใดสำหรับบ้านของท่าน แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบแบบใด สิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยก็คือ การบริการหลังการขายของผู้ให้บริการติดตั้ง ความยากง่ายในการหาอะไหล่ซ่อมแซมและบำรุงรักษา มีหลายกรณีครับที่ผู้ให้บริการติดตั้งยกเลิกการทำตลาดของผลิตภัณฑ์นั้นๆไป ทำให้ลูกค้าต้องเคว้งคว้างในการหาผู้มาบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบ หรือบางครั้งบริษัทผู้นำเข้าต้องปล่อยให้ลูกค้ารอคอยอะไหล่ในการซ่อมจากต่าง ประเทศนานเป็นเดือนๆ จนลูกค้าถูกขโมยขึ้นบ้านซะก่อนก็มี

จำหน่ายสัญญาณกันขโมยไร้สาย ที่ http://www.thaisafemart.com/

 

 

บทความจากนิตยสาร Home Care คอลัมน์ Security – มีสาย – ไร้สาย เลือกใช้อย่างไรดี