Category Archives: Fortinet

FortiOS WAN optimization

องค์กรที่มีสถานที่หรือธุรกิจหลายแห่งที่ใช้ระบบคลาวด์สามารถให้การเพิ่มประสิทธิภาพ WAN ได้โดยใช้ FortiOS WAN Optimization เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ WAN และให้การจัดการแบนด์วิดธ์อัจฉริยะและประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยแบบรวมที่ไม่มีใครเทียบได้ การเพิ่มประสิทธิภาพ WAN ช่วยลดค่าใช้จ่ายของเครือข่ายและขจัดการรับส่งข้อมูลที่ไม่จำเป็นเพื่อประสบการณ์ด้านประสิทธิภาพโดยรวมที่ดีขึ้น การใช้แบนด์วิดธ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันที่ดีขึ้นจะขจัดความจำเป็นในการอัปเกรดลิงก์ WAN ที่มีราคาแพงระหว่างศูนย์ข้อมูลและโซลูชันราคาแพงอื่นๆ [...]