เครื่องบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ Bozztel Voice Logger System ทำการอัดหรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ ของผู้ใช้งาน เหมาะสำหรับทุกธุรกิจ เพื่อควบคุมคุณภาพการบริการลูกค้า ,แก้ปัญหาข้อโต้แย้งระหว่าง ทุกรุ่นราคาพร้อมติดตั้งฟรี สนใจติดต่อ บริษัท คลาวด์ ไอที เน็ทเวิร์ค จำกัด โทร: 02-9621125 , 091-4305168 , 092-2254476 และ 090-6585168 Email : sales@clouditnetwork.com

Logo

เครืื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ Voice Logger Bozztel รุ่น NAR6100
เครืื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ Voice Logger Bozztel รุ่น NAR6100

เครื่องบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์แบบ Stand alone ผ่าน Network รุ่น Bozztel NAR6100 Series รองรับ 1,2,4 คู่สาย มาพร้อม SD Card 64 GB บันทึกเสียงได้ 2,285 ชั่วโมง และ SD Card 128 GB บันทึกเสียงได้ 4,578 ชั่วโมง สามารถต่อเชื่อมกันได้ สูงสุด 20 ตัว (80 คู่สาย) โดยผ่านระบบบริหารจัดการส่วนกลาง
NAR-6100S Standalone Network Voice Logger

NAR-6101S Bozztel 1-Line Voice Logger (64GB SD Card) 8,900
NAR-6102S Bozztel 2-Line Voice Logger (64GB SD Card) 9,900
NAR-6104S Bozztel 4-Line Voice Logger (64GB SD Card) 10,900
NAR-6101S Bozztel 1-Line Voice Logger (128GB SD Card) 9,900
NAR-6102S Bozztel 2-Line Voice Logger (128GB SD Card) 10,900
NAR-6104S Bozztel 4-Line Voice Logger (128GB SD Card) 11,900

ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ Bozztel Voice Logger รุ่น NAR4004s
ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ Bozztel Voice Logger รุ่น NAR4004s

เครื่องบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์รุ่น Bozztel NAR4004/NAR4008(4ch/8ch) Standalone Telephone Recorder/Voice Logger

รองรับ 4 คู่สายสำหรับ NAR4004 และ 8 สายสำหรับ NAR4008 ตัวเครื่องมาพร้อม SD Card 8GB และ สามารถขยายได้สูงสุด 64 GB

ความสามารถของ Bozztel NAR4000 Voice Logger

 1. เริ่มทำงานใน 20 วินาที
 2. รองรับฮาร์ดดิส แบบ SATA ความจุ 500 GB (ต้องสั่งเป็นรุ่น Harddisk ตั้งแต่แรก)
 3. รองรับ SD Card ได้สูงสุด 64 GB
 4. รุ่น 4 คู่สาย สามารถขยายเป็น 8 คู่สายได้โดยการเพิ่ม Card
 5. รองรับการตั้งค่าผ่านหน้าจอสัมผัส จากตัวเครื่องโดยตรง (เฉพาะ รุ่นที่มี Touch Screen)
 6. มีรุ่นที่ไม่มีจอสัมผัส แต่ตั้งค่าผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
 7. บริหารจัดการผ่านเครือข่าย Network
 8. สามารถฟังเสียงสนทนาย้อนหลังได้ทันที
 9. ทำงานโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์
 10. ใช้พลังงานต่ำรองรับการใช้งาน ตลอด 24 ชั่วโมง

Bozztel NAR4000 Series มีรุ่นต่างๆ ดังนี้

NAR4004 รองรับ 4 คู่สายไม่มีจอ LCD (SD Card 8 GB) ราคา 15,120 บาท

NAR4004S รองรับ 4 คู่สาย มีจอ LCD (SD Card 8 GB) ราคา 19,200 บาท

NAR4004SH รองรับ 4 คู่สาย มีจอ LCD (Harddisk 500 GB) ราคา 29,600 บาท

NAR4008 รองรับ 8 คู่สายไม่มีจอ LCD (SD Card 8 GB) ราคา 21,600 บาท

NAR4008S รองรับ 8 คู่สาย มีจอ LCD (SD Card 8 GB) ราคา 25,600 บาท

NAR4008SH รองรับ 8 คู่สาย มีจอ LCD (Harddisk 500 GB) ราคา 35,200 บาท

Bozztel NAR4000 Voice Logger Features

 1. System boots in 20 sec
 2. Support high capacity SATA HDD 500G
 3. Optional SD card model, max 64GB
 4. Expandable from 4 to 8 channels
 5. Touch screen operation
 6. Optional model without touch screen (SD/HDD)
 7. Remote control by network
 8. Instant playback through speNAR5000er
 9. Full embedded device, no PC required
 10. Lower power dissipation supports 7x24x365 running

datasheet NAR4000 4-8ch Voice Logger Literature

Voice Logger หรือระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ มีส่วนช่วยให้ผู้ใช้งาน ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน และลูกค้าที่คุยผ่านกันทางระบบโทรศัพท์ เป็นหลักฐานสำคัญ เพื่อใช้ยืนยันสิทธิ หรือความถูกต้องต่างๆ ที่คุยกัน

การทำงานของ ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ หรือ Voice Logger จะทำงานโดยเป็น จุดเชื่อมต่อระหว่าง ตู้สาขาโทรศัพท์ ไปยังเครื่องโทรศัพท์ หรือเบอร์ต่อ ต่างๆ ซึ่งสายสัญญาณ RJ 11 จะต่อมายัง port รับของ Voice Logger ก่อนที่จะออกไปยังอีก ช่องเพื่อต่อสาย ไปยังเครื่องโทรศัพท์ ทำให้การสนทนาต่างๆ จะถูกเก็บบันทึกไว้ พร้อมวันและเวลาในการโทร ซึ่ง Admin สามารถเข้าไปค้นหาแล้วเรียกฟังข้อความได้ตามวันและเวลาที่ต้องการ ซึ่งตัว ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ จะสามารถเก็บบันทึกข้อความได้นาน ขึ้นอยู่กับความจุของ SD Card หรือ Harddisk ที่มากับตัวเครื่อง

Voice Logger / เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ / เครื่องบันทึกโทรศัพท์ / ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ / บันทึกเสียงโทรศัพท์ / การบันทึกเสียงโทรศัพท์ / ระบบบันทึกเสียงโทรศัพท์ / เครื่องอัดเสียงโทรศัพท์บ้าน ยอดขายอันดับหนึ่ง ทนทาน ต้อง Bozztel Voice Logger