บริการเช่าใช้ Next Gen Firewall

บริการเช่าใช้ Next Gen Firewall ไม่ต้องลงทุนซื้อ Firewall และต่อ MA รายปี   สามารถปรับเป็นรุ่นที่สูงขึ้นหรือลดลงได้ตามต้องการ รวมถึงในกรณี อุปกรณ์มีปัญหา สามารถเปลี่ยนได้ทันที ไม่ต้องรอส่ง Claim หรือส่งซ่อม สนใจต้องการข้อมูลหรือราคาบริการเพิ่มเติมติดต่อ Line : @clouditnetwork หรือ Email : sales@clouditnetwork.com

Firewall ที่เรามีบริการให้เช่ามีดังนี้

Sophos XGS 87

Sophos XGS 107

Sophos XGS 116

Sophos XGS 126

Sophos XGS 136

Sophos XGS 2100

FortiGate 40F

FortiGate 60F

FortiGate 80F

FortiGate 100F

FortiGate 200F

นอกจากนี้เรายังมีบริการ Manage Firewall by CIN

ปัญหาที่พบบ่อยในการใช้งาน Firewall หรือระบบรักษาความปลอดภัยแบบเครือข่าย คือความชำนาญและเวลาที่จำกัดของฝ่าย IT ในองค์กรซึ่งถึงแม้จะมีระบบป้องกันที่ดีแล้วแต่ยังขาดความชำนาญในการปรับแต่งใช้งานให้เหมาะกับองค์กร ทำให้ยังมีความเสี่ยงสูงในการถูกโจมตี  บริการ Manage Firewall by CIN จะเข้ามาดูแล และ Config ระบบ Firewall ตามต้องการพร้อมคอย Update Firmware และ Signature ของระบบ รวมถึงคอย Monitor ความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นผ่าน ระบบ Centralize Malmanagement

โดยในทางใช้บริการ Manage  Firewall เราแนะนำใช้ควมคู่ไปกับบริการ Manage End Point เพื่อให้ครอบคลุมความปลอดภัยสูงสุด

Sophos MSSP Partner Thailand