รีวิว Sophos XG Firewall

XG Firewall นั้นถูกพัฒนาอย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น จากปัญหาของระบบ Firewall เดิมที่มีอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเจอปัญหาต่างๆ ดังนี้

  • ขาดความสามารถในการมองเห็นความเสียงหรือกิจกรรม ต่างๆ ที่อยู่ภายในระบบเครือข่าย ซึ่งไฟล์วอลล์ ทั่วไป ยากที่จะสามารถแสดงถึงข้อมูลที่สำคัญ
  • ขาดความสามารถในการป้องกัน และมีความซับซ้อนในการติดตั้ง ซึ่งไฟล์วอลล์ ส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ประสิทธิภาพที่เพียงพอ สำหรับป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ และมีความยุ่งยากในการใช้งาน ทำให้ยากที่จะติดตั้งเพื่อป้องกันภัยคุกคามต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ขาดการตอบสนองเวลาที่มี เหตุการณ์เกิดขึ้นในระบบเครือข่าย ซึ่งไฟล์วอลล์ส่วนใหญ่ ทำได้เพียงเล็กน้อย รวมถึงไม่สามารถตอบสนองได้โดยอัตโนมัติ

ซึ่ง Sophos XG Firewall มี 3 ส่วนหลัก ที่ให้มีประสิทธิภาพมากกว่า Firewall ยี่ห้ออื่นๆ

  1. Exposes hidden risks  XG Firewall สามารถ ตรวจจับความเสี่ยงที่ซ้อนอยู่ ภายในระบบเครือข่าย ได้ดีกว่า Firewall ยี่ห้ออื่น โดยมีส่วนการแสดงผล ที่ดูง่าย, ระบบรายงานผลบน Cloud และ ข้อมูลเชิงลึกด้านความเสี่ยงที่ไม่เหมือนใคร
  2. Blocks unknown threats XG Firewall ทำการปิดกั้น ภัยคุกคามที่ไม่รู้จักได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่า Firewall อื่นๆ ผ่านระบบตรวจสอบชั้นสูงเต็มรูปแบบ ซึ่งง่ายต่อการตั้งค่าและจัดการ
  3. Automatically responds to incidents XG Firewall พร้อมซิงโครไนซ์ การรักษาความปลอดภัยเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ บนเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ต้องขอบคุณ Sophos Heartbeat ซึ่งแชร์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่าง Endpoints ที่ติดตั้งบน เครื่องลูกข่ายกับ Sophos Firewall ที่ใช้งานอยู่