ขั้นตอนอัพเกรดไปยัง Sophos XG Firewall V18

XG Firewall V18 เป็น Firmware ล่าสุดจาก Sophos สำหรับ XG Firewall ซึ่งได้ประโยชน์จากสถาปัตยกรรมใหม่ จาก Xstream และ การปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจุดเด่นๆ ของ V18 จะมีดังนี้

  • Xstream Architecture เป็น Streaming DPI Engine ตัวใหม่ มีประสิทธิภาพในการ ตรวจสอบ TLS 1.3 พร้อมความสามารถด้าน AI ในการวิเคราะห์ภัยคุกคาม และรายงานที่มีความละเอียดสูง และยังไม่ ตัวเร่งความเร็วในระดับแแอพลิเคชั่น
  • Sophos Central การรวมกลุ่มในการบริหารจัดการ Firewall และรายงานผลบน Cloud ทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ ทำให้เห็นถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในเครือข่าย
  • Synchronized SD-WAN โดยการเอาพลังด้านความปลอดภัยพร้อมทั้งการจัดการเส้นทาง ตามการใช้งาน
  • Plug-and-Play High Availability (HA) ง่ายต่อการทำให้ธุรกิจไม่สะดุด ด้วยการเชื่อม XG Firewall 2 ตัวเข้าด้วยกัน ผ่านการจัดการผ่าน Sophos Central ทำให้ มีระบบสำรองพร้อมใช้งานได้ทันที
  • Real-time flow monitoring มองเห็นถึง BAndwidht ที่ถูกใช้งานโดย Application ต่างๆ และ Users
  • Expanded notifications and alerts ทำให้ไม่พลาด การแจ้งเตือนภัยคุกคามต่างๆ
  • New SD-RED model Support สำหรับ SD-RED 20 และ SD-RED 60 เพิ่มประสิทธิภาำ การเชื่อมต่อ สำหรับสาขา

การ Upgrade XG Firewall สามารถทำได้ง่ายตาม Video นี้

XG Firewall: Getting Started – Firmware Update and Roll-back from Sophos on Vimeo.