ข้อดีของ Sangfor HCI

1. ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น สามารถเข้าไปช่วยลดจำนวนอุปกรณ์ทั้งในส่วนของ Server และ External Storage ลดความซ้ำซ้อนทางด้านโซลูชั่นไม่ว่าจะเป็นระบบ Backup and Restore, SAN, NAS และ DR [...]

ขั้นตอนอัพเกรดไปยัง Sophos XG Firewall V18

XG Firewall V18 เป็น Firmware ล่าสุดจาก Sophos สำหรับ XG Firewall ซึ่งได้ประโยชน์จากสถาปัตยกรรมใหม่ จาก Xstream และ การปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น [...]

แนะนำ-palo-alto-networks-pa-220

Palo Alto Networks PA-220 เป็น Next-Generation-Firewall ที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับติดตั้งตามสาขา  รีเทลช็อป หรือบริษัทขนาดเล็ก ซึ่งทำงานด้วย PAN-OS ซึ่งมีประสิทธิภาพในการจำแนกแทรฟิก แอพพลิเคชั่น ภัยคุกคาม [...]

รีวิว Sophos XG Firewall

XG Firewall นั้นถูกพัฒนาอย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น จากปัญหาของระบบ Firewall เดิมที่มีอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเจอปัญหาต่างๆ ดังนี้ ขาดความสามารถในการมองเห็นความเสียงหรือกิจกรรม ต่างๆ ที่อยู่ภายในระบบเครือข่าย ซึ่งไฟล์วอลล์ ทั่วไป ยากที่จะสามารถแสดงถึงข้อมูลที่สำคัญ ขาดความสามารถในการป้องกัน [...]

การใช้งาน Zycoo ในแบบ Hybrid

สำหรับองค์กร ที่ยังมีระบบโทรศัพท์แบบ Analog อยุ่และต้องการนำระบบ IPPBX มาใช้งานเพื่อรองรับ SIP Trunk หรือฟังชั่นใหม่ ที่ไม่มีในระบบ PABX แบบเดิม  แต่ยังต้องการคงการใช้งานโทรศัพท์แบบ Analog ไว้  [...]

โซลูชั่นของ Fanvil ในการใช้งานต่างๆ

Fanvil audio and Video IP Phones นำมาใช้งานในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารของพนักงาน และลูกค้า ง่ายต่อการติดตั้งและดูแล Fanvil รุ่นที่ใช้งาน Fanvil X7A Android [...]

Fanvil Device Management System

Fanvil’s Device Management System (FDMS) เป็นระบบ Web base สำหรับบริหารจัดการอุปกรณ์ของ Fanvil แบบ Real Time  พัฒนามาสำหรับ Distributors/Resellers/Users [...]