การใช้งาน Zycoo ในแบบ Hybrid

Zycoo hybrid solution

สำหรับองค์กร ที่ยังมีระบบโทรศัพท์แบบ Analog อยุ่และต้องการนำระบบ IPPBX มาใช้งานเพื่อรองรับ SIP Trunk หรือฟังชั่นใหม่ ที่ไม่มีในระบบ PABX แบบเดิม  แต่ยังต้องการคงการใช้งานโทรศัพท์แบบ Analog ไว้  Zycoo เองนอกจากจะมี IP PBX แล้วยังมี CooVox EX16  ซึ่งรองรับการเชื่อมต่อ โทรศัพท์แบบ Analog และแปลงเป็น IP วิ่งผ่านสาย LAN

Zycoo hybrid solution

ข้อดี

  1. ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนตัวเครื่องโทรศัพท์และการเดินสาย โดยการเก็บโทรศัพท์แบบเก่าไว้ใช้งาน ไม่ต้อง Upgrade ไปใช้ IP Phone โดยไม่มี ค่า license เพิ่มเติม
  2. ให้ความสามารถในการใช้งานเทียบเท่า IP Phone โดยการใช้งานร่วมกับ ระบบ IP ให้ประสิทธิภาพและฟังชั่นการใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
  3. ง่ายต่อการบริหารจัดการ โดย Zycoo CooVox16S สามารถเชื่อมต่อกับ Zycoo IPPBX ได้อย่างอัตโนมัติ และง่ายต่อการบริหารจัดการผ่าน Web Interface เดิม รวมถึงง่ายต่อการขยายการใช้งานผ่าน ระบบ IP Network เดิมที่มีอยู่